Batterilagring för solcellsanläggningar

Kinda Solenergi erbjuder kompletta lösningar men även enskilda batterier för din solcellsanläggning. 

Kinda solenergi för din batterilagring i Vimmerby, Kinda och Linköping

BATTERILAGRING

Maximera din solenergiinvestering med batterilagring från Kinda Solenergi AB. Våra batterilagringssystem gör det möjligt för dig att lagra överskottsel och använda den när solen inte skiner, vilket ökar din energioberoende och minskar dina elkostnader.

Våra batterier

Xolta

Undvik dyra efterfrågeavgifter
Utnyttja intelligent lagrad el under rusningstid
Skala din lösning i små steg – på eller utanför nätet
Få 80 kw/h kapacitet
Använd utomhus

Charge amps Halo

Nominell kapacitet från 97-200kw/h
Laddning/urladdningsförhållande: <= 0,5C
Optimering av batterinivå
Smart PV-hanteringssystem

Charge amps Aura

50 kw/h per skåp
Flexmarknader
Peak shaving
Arbitrage
Ö-drift

Varför ska jag ha batteri till mina solceller?

Ett solcellsbatteri är en effektiv lösning för att lagra energi genererad från solceller, vilket möjliggör användning av solenergi dygnet runt, oavsett solens närvaro. Detta betyder att du kan dra full nytta av din solenergi även under kvällar och nätter, vilket optimerar din energianvändning och minskar ditt beroende av det traditionella elnätet.

Med ett solcellsbatteri är du inte bara förberedd för att öka din energisäkerhet utan du har även möjlighet att tjäna en extra inkomst genom att bidra till stabiliteten i elnätet. När ditt system producerar mer elektricitet än vad du förbrukar kan du sälja detta överskott tillbaka till elnätet. Detta ger dig en ekonomisk ersättning för din överskottsenergi och gör att du aktivt bidrar till ett mer hållbart energisystem.

Investeringen i ett solcellsbatteri erbjuder inte bara omedelbara besparingar på energikostnader utan öppnar också upp för långsiktiga ekonomiska fördelar. Du kan sänka dina energiräkningar avsevärt och samtidigt stärka din roll i det bredare energisamhället genom att stödja en grönare och mer resilient energiförsörjning. Detta gör solenergiinvesteringen inte bara mer lönsam utan även hållbar på lång sikt, vilket gynnar både din ekonomi och miljön.

Fördelar med batterilagring

Batterilagring erbjuder många användningsområden och kan optimera din energiförbrukning på flera sätt. Genom att lagra egenproducerad solel under dagen, när produktionen ofta är som högst, kan du använda denna energi under kvällen eller natten när elpriset vanligtvis är högre. Detta system gör det möjligt att maximera nyttan av din solel och minska beroendet av elnätet under dyra toppförbrukningstider.

En annan fördel med batterilagring är möjligheten att ladda batteriet när elpriset är lågt, för att sedan använda den lagrade energin när priserna är högre. Detta kan inte bara leda till kostnadsbesparingar, utan också bidra till en mer stabil och förutsägbar energikostnad över tid.

Utöver personliga besparingar kan batterilagring också generera inkomster genom balanseringstjänster. Genom att hyra ut oanvänd kapacitet i ditt batteri till energinätet, kan du bidra till att stabilisera elnätet och få betalt i form av en regelbunden månadsinkomst. Detta är inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan stödjer också en hållbar energianvändning genom att utnyttja batteriets fulla potential.

Kinda solenergi

Vi hjälper dig med allt rörande solceller. Tveka inte att kontakta oss!

Vanliga frågor om batterilagring

Batterilagringssystem i samband med solpaneler tillåter lagring av den solenergi som genereras av solpanelerna för senare användning. Detta kan vara fördelaktigt under tider när solen inte skiner.

Solpaneler omvandlar solenergi till elektricitet, vilken sedan kan antingen användas direkt, skickas tillbaka till elnätet eller lagras i batterier. När solen inte skiner kan den lagrade energin användas för att försörja hemmet med elektricitet.

Huvudfördelarna inkluderar ökad energisäkerhet, lägre elräkningar eftersom man kan använda sin egen lagrade energi under dyra topptider, och mindre beroende av det traditionella elnätet.

Priset varierar beroende på systemets kapacitet och kvalitet, men det kan ofta handla om en initial kostnad från cirka 50,000 till 100,000 kr.

De flesta moderna litiumjonbatterier för solenergilagring håller mellan 10 och 15 år beroende på användning och underhåll.

Ja, genom att maximera användningen av förnybar solenergi och minska beroendet av fossila energikällor, kan batterilagringssystem för solpaneler vara en del av en mer hållbar energiframtid.

Nej, de flesta moderna system kräver minimalt underhåll. Dock är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för periodisk kontroll och service.

Det finns ofta lokala och nationella incitament som kan sänka kostnaden för installation av batterilager. Detaljerna varierar dock beroende på plats och aktuella energipolitiska förordningar.